skip to Main Content

SNY53-CW30 (Açılı/Tilted)

-Kolay anlaşılabilir olması.
-İstatiksel veriye kolay erişim.
-Statik ve dinamik olarak çalıştırılabilmesi.
-Operatörlerin yetki tanımlanması.
-Yöneticiler tarafından tanımlanan kısımlara kademeli erişim.
-Sistem her çalıştığında kendisini otomatik olarak resetler.
-Kolay kalibrasyon işlemi.

Back To Top